Cơ hội trải nghiệm các dòng xe
Mitsubishi Motors

với nhiều bài thử hấp dẫn
cùng với các huấn luyện viên chuyên nghiệp

Cơ hội trải nghiệm các dòng xe
Mitsubishi motors

với nhiều bài tập hấp dẫn
cùng các hlv chuyên nghiệp
Đóng

Chúc mừng bạn đã đăng
ký thành công!

Chúc mừng bạn đã đăng ký
thành công!

Hệ thống sẽ gửi vé tham dự về email và số điện
thoại đã đăng ký.
Vui lòng xuất trình email hoặc tin nhắn để vào cửa.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hệ thống sẽ gửi vé tham dự về email và
số điện thoại đã đăng ký.
Vui lòng xuất trình email hoặc tin nhắn
để vào cửa.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hoàn Thành